infoJak obniżyć koszty w Twojej firmie związane z informatyką?
Mamy gotowe rozwiązania!

Oferujemy rozwiązania polegające na obniżaniu kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Usługi Consultingowe


Pełna oferta, w której oferujemy pełną analizę techniczno - kosztową opracowanie strategii informatyzacji przedsiębiorstwa. W wyniku takiego raportu zleceniodawca otrzymuje pełen raport, który zawierał będzie ocenę zasobów oraz propozycję rekonfiguracji infrastruktury teleinformatycznej. W wyniku współpracy z analitykami z branży IT zapewniamy najwyższą jakość tego typu usług.
Korzyści:
- Eliminacja kosztów związanych z błędnym wyskalowaniem systemu.
- Wdrożenia systemu kontroli wydruków obniżające i dozorujące sposób oraz właściwość zastosowania urządzeń peryferyjnych drukujących i kopiujących.
- Obniżenie całkowitych kosztów posiadania sprzętu (ang. TCO - Total Cost of Ownership).
- Obniżenie kosztów poniesionych przez ewentualne awarie ( przestoje systemu lub utrata danych).